Twee jonge vissen kruisen een ouder exemplaar dat hun vriendelijk vraagt: ‘Hi guys, how’s the water?’ Even verderop kijken de vissen elkaar aan en vraagt de ene de andere: ‘What the hell is water?’

David Foster Wallace

Kijken naar je oordelen

Workshop – 1,5 uur

In deze 1,5 uur durende training word je geïntroduceerd met het onderwerp ‘Oordelen’.

Door middel van oefeningen en kennisdeling krijg je antwoord op de vragen:

  • wat is een oordeel?
  • oordeel ik ook?
  • waar komt het oordelen vandaan?
  • welke invloed hebben oordelen op mijn kijk op de wereld?
  • kan ik hier iets mee doen?

Het doel van deze training is bewustzijn te krijgen over je oordelen en wat oordelen voor invloed hebben op wie je bent en hoe je acteert, in welke situatie dan ook.

Als het je lukt om dit bewustzijn mee te nemen naar je dagelijkse bezigheden zal je een verschil merken in je manier van communiceren. De ruimte die je nu zelf kunt creëren brengt een breder perspectief met minder spanning.

Alleen het bewustzijn van het bestaan van oordelen verandert al de manier van verbinden, samenwerken en efficiëntie van een team.

Interesse? Neem contact met mij op