Privacyverklaring

 

Oordeel Zacht vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van deelnemers aan trainingen en programma’s en klanten en bezoekers van onze website van groot belang. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens van leden, klanten en websitebezoekers dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Oordeel Zacht gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van deelnemers, klanten en bezoekers. Wij verstrekken deze persoonsgegevens niet aan derden tenzij een wettelijk voorschrift dat vereist.

Persoonlijke informatie die in het kader van een MBSR training of programma aan Oordeel Zacht wordt verstrekt, valt onder het beroepsgeheim van de trainer / consultant. Voor de MBSR trainingen specifiek gelden de standaarden van de Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland.

Oordeel Zacht houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die worden gesteld door de geldende wet- en regelgeving.

De verantwoordelijke in de zin van de geldende wet- en regelgeving voor de gegevensverwerking is de eenmanszaak Oordeel Zacht met KvK nummer 81580150.

Als je inzage wilt hebben in jouw gegevens, ze wilt wijzigen of deze (deels) wilt laten verwijderen kun je dit doorgeven via email info@oordeelzacht.nl

Ook vragen of klachten over ons privacybeleid en/of ons cookiebeleid kun je via bovenstaande contactgegevens aan ons melden.

Op de website van Oordeel Zacht worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van je computer en/of het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Oordeel Zacht maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

Als je je aanmeldt via een deelname formulier of iets besteld met een betalingsformulier, verstuur je jouw bestelling, persoonsgegevens en bijvoorbeeld rekeningnummer via een beveiligde pagina, waardoor derden jouw gegevens niet kunnen inzien.

Wij bewaren een kopie van het ingevulde aanvraagformulier maximaal 5 jaar met het oog op de beantwoording van vragen en afwikkeling van klachten. Wil je niet dat wij jouw gegevens voor dit doel bewaren, geef dit dan aan ons door.

Oordeel Zacht behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en/of het cookiebeleid. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacy- en cookiebeleid.

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 15 januari 2021.