Wijsheid is de kunst om in elke situatie juist te oordelen en handelen

Ervaar zacht oordelen

Workshop – 4 uur

Deze 4 uur durende workshop laat je ervaren wat je automatische onbewuste reacties zijn, de gevolgen ervan, de keuzes die je hebt en wat vervolgens wijs communiceren is.

Alleen door je oordelen echt te ervaren kan je een begin maken met het overschrijven van je automatische patronen. Ervaren door middel van verschillende oefeningen staat daarom centraal in deze workshop. De oefeningen zullen je een inzicht geven in:

  • wat een oordeel is
  • dat ook jij constant oordeelt
  • waar oordelen vandaan komen
  • waarom ermee aan de slag gaan je leven verandert, en
  • hoe dat in zijn werk gaat

Het doel van deze workshop is bewustzijn te krijgen over je oordelen, met daaraan gekoppeld je zelfbeeld, en de gevolgen ervan. Je doorloopt de 4 fases naar Zacht Oordelen (beseffen, bekijken, accepteren en wijs communiceren). De oefeningen geven je tools om ook na deze workshop dagelijks bewust te kunnen blijven zijn van je oordelen en de keuze die je altijd hebt. Hierdoor kan je bewuster gedrevenheid, perfectionisme en snelheid inzetten op de momenten dat het klopt. Je intuitie en expertise, hard nodig voor o.a. beslisvorming, komen zo daadwerkelijk tot z’n recht.

De Oordeel Zacht tools op teamniveau inzetten betekent inclusiviteit en echte communicatie resulterend in effectiviteit.